Εύρεση Δικηγόρων

  1. Homepage
  2. Εύρεση Δικηγόρων

7 matches found
Verified Καραγιαννάκος Ηλίας Δικηγόροι

Εξειδικεύομαι στο Ποινικό Δίκαιο με έμφαση στα ιδιοκτησιακά, περιουσιακά και περί τα υπομνήματα εγκλήματα αλλά και σε αυτά με στοιχεία αλλοδαπό-τητας. Επίσης στους τομείς του…

Verified Μαδημένου Μαρία Δικηγόροι
Verified Αβδελλης Κωνσταντινος Δικηγόροι