Εύρεση Δικηγόρων

  1. Homepage
  2. Εύρεση Δικηγόρων

150 αποτελέσματα για : Δικηγόροι
Verified Καραγιάννης Χρ. Δημήτριος Δικηγόροι
Verified Γκιουλγκίδου Κυριακή Δικηγόροι
Verified Καττή Ευθυμία Δικηγόροι
  • Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου 20 Επανώμη
  • 23920 42041
  • ekatti@yahoo.com
  • 23920 42041
Verified Δημήτραινας Δικηγορική Εταιρεία Δικηγόροι
Verified Τσάκος Κωνσταντίνος Δικηγόροι
Verified Κωνσταντίνος Κυρμανίδης Δικηγόροι
Verified Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες Δικηγόροι

Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη: 1. Διοικητικό και Δημόσιο δίκαιο: Ενστάσεις, Προσφυγές, Αιτήσεις Ακύρωσης, Αγωγές. 2. Στρατιωτικό δίκαιο: Σύνταξη αναφοράς (αναφοράς παραπόνων, μετάθεσης, διοικητικής απολογίας σε εγκαλητήρια…