Άννα Α. Κορακή & Συνεργάτες

  • 709 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Άννα Α. Κορακή & Συνεργάτες

Το Δικηγορικό Γραφείο “Α. Κορακή & Συνεργάτες” παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το έτος 2002, στελεχώνεται από μία ομάδα 6 δικηγόρων και διαθέτει μόνιμους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.


Στόχος του γραφείου μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.


Οι δικηγόροι του γραφείου μας, με την πολυετή εμπειρία τους σε συνδυασμό με την πλήρη νομική κατάρτισή τους και την επιστημονική εξειδίκευσή τους, προσφέρουν τις νομικές τους υπηρεσίες σε κάθε νομικό πρόβλημα που σας αφορά, με γνώμονα την ταχεία και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review