Αργυρός Αντώνιος

  • 801 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Αργυρός Αντώνιος

Το Δικηγορικό Γραφείο "ANTΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ " ιδρύθηκε το 1976 από τον ΑΝΤΩΝΗ Παναγιώτη ΑΡΓΥΡΟ, Αναπλ. Νομικό Σύμβουλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πλαισιώνεται από έμπειρους και ιδιαίτερα δραστήριους συνεργάτες.

Το γραφείο μας καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα δικαίου, με έμφαση όμως στο δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων, στο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο. Ειδικότερα, προσφέρουμε υπηρεσίες σε θέματα δικαίου ΑΕΙ, πειθαρχικού δικαίου μελών ΔΕΠ, υπαλληλικού δικαίου, αγοραπωλησίας ακινήτων, συμβολαίων, εμπορικού και εταιρικού δικαίου, τραπεζικού, εργατικού, αστικού, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων αστικής ιατρικής ευθύνης. Οι δραστηριότητές μας επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό και διαθέτουμε άριστο δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς, ορκωτούς λογιστές, φοροτεχνικούς και εξειδικευμένους διαπραγματευτές, τις ενέργειες των οποίων συντονίζουμε αποτελεσματικά για τη γρηγορότερη και αμεσότερη επίλυση των υποθέσεων των πελατών μας. Παράλληλα ενθαρρύνουμε την επίλυση των διαφορών μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενεργώντας άλλοτε ως διαμεσολαβητές, διαπραγματευτές και άλλοτε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών. Το γραφείο μας έχουν εμπιστευθεί αρκετές πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων και συμβάσεων. Έχουμε δε αναλάβει τη νομική συμβουλή αρκετών Εταιρειών, Συλλόγων και Ομίλων Επιχειρήσεων.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Οικονομικό Δίκαιο
  • Συνταγματικό Δίκαιο

Υπηρεσίες

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review