Μπαλατής Νικόλαος

  • 72 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Μπαλατής Νικόλαος

Ο κ. Νίκος Μπαλατής έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα Εμπορίου, μέλος Δ.Σ. ΝΠΙΔ εποπτευόμενου από το Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και δικηγόρος σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο
  • Δικαστική Γραφολογία
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review