Δημήτριος Χαλβατζιδόπουλος

 • 180 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Δημήτριος Χαλβατζιδόπουλος

Τομείς Ειδίκευσης

 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Αλλοδαπών
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Οικονομικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Στρατιωτικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Χρηματιστηριακό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review