Καρατσαλίδου Ελένη

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
 • 265 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Καρατσαλίδου Ελένη

Τομείς Ειδίκευσης

 • Αστικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΔ
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Κτηματολογικό Δίκαιο
 • Οικονομικό Δίκαιο
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review