Γιαννακαρίου Κατερίνα

  • 83 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Γιαννακαρίου Κατερίνα

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δίκαιο Αλλοδαπών
  • Δίκαιο Κοινωνικής Αφάλισης
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review