Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες

  • 574 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες

Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη:
1. Διοικητικό και Δημόσιο δίκαιο: Ενστάσεις, Προσφυγές, Αιτήσεις Ακύρωσης, Αγωγές.
2. Στρατιωτικό δίκαιο: Σύνταξη αναφοράς (αναφοράς παραπόνων, μετάθεσης, διοικητικής απολογίας σε εγκαλητήρια κλπ.) – Mεταθέσεις στρατιωτικών κλπ..
3. Στρατολογικά ζητήματα: ανυποταξία, αναβολή/απαλλαγή στράτευσης κλπ.
4. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Υπαλληλικές προσφυγές.
5. Ποινικό δίκαιο: Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
6. Αστικό δίκαιο: (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής), οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο, ζητήματα διατροφής και σχέσεων συζύγων πριν και μετά το γάμο, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση).
7. Ιατρικό δίκαιο: αστική και ποινική ευθύνη ιατρών.
8. Ελληνογερμανικά νομικά θέματα.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Στρατιωτικό Δίκαιο
  • Συνταγματικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review