ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  • 234 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τομείς Ειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο
  • Διεθνές Δίκαιο
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΔ
  • Δίκαιο Συμβάσεων
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review