Κολλάρος, Ευσταθίου, Μαυρογιώργη & Συνεργάτες

  • 272 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Κολλάρος, Ευσταθίου, Μαυρογιώργη & Συνεργάτες

Δικηγορικό γραφείο με γραφεία στη Σάμο και στον Εύδηλο Ικαρίας.

Γλώσσες εργασίας Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δίκαιο Περιβάλλοντος
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review