Μακρή Γιώτα

  • 204 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Μακρή Γιώτα

Το δικηγορικό γραφείο «ΑMLAW»  με την επιστημονική κατάρτιση και τη διαρκή ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας και νομολογίας  εγγυάται υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες νομικές συμβουλές και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του ανατίθενται. Αντιμετωπίζει με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αμεσότητα κάθε υπόθεση.
Δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του δικαίου και παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με εξειδίκευση στους τομείς του αστικού, εμπορικού  αλλά και του αθλητικου δικαίου.
Η προσωπική σχέση με τον πελάτη  αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του γραφείου.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Αθλητικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΔ
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review