Ευαγγελία Μαράντου

  • 72 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Ευαγγελία Μαράντου

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με μεγάλη εμπειρία στις Αστικές, Ποινικές και Διοικητικές υποθέσεις καθώς και υποθέσεις αλλοδαπών.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δίκαιο Αλλοδαπών
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Συνταγματικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review