Μελέτης Κωνσταντίνος

  • 127 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Μελέτης Κωνσταντίνος

Είμαστε ένα Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα, του οποίου η δραστηριότητα καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου.


Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Γραφείου είναι :


1. Η ικανότητα μέσω μιας ομάδας ειδικών συνεργατών.

2. Η διαθεσιμότητα μέσω μιας προσεκτικής ακρόασης των προβλημάτων σας.

3. Η εμπιστοσύνη που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

4. Το χαμηλό κόστος των παρεχομένων νομικών υπηρεσιών μας.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review