ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ

 • 75 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ

- Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Εταιρικό Δίκαιο, Διαιτησία και Διαμεσολάβηση, Δίκαιο και Τεχνολογία, E - Commerce.

- Συμβάσεις, Εμπορικές & Αστικές Μισθώσεις, Οικογενειακό, Κληρονομικό Δίκαιο, Εκπροσώπηση ενώπιον Ανεξάρτητων Αρχών (Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος του Πολίτη κλπ.)

- Εκπροσώπηση ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων.

Τομείς Ειδίκευσης

 • Δίκαιο IT
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Δίκαιο Διανοητικής - Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Εμπορικών Σημάτων
 • Δίκαιο Ενέργειας
 • Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΔ
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review