Όλγα Ντόβα

  • 200 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Όλγα Ντόβα

Το Δικηγορικό Γραφείο της Όλγας Ντόβα, δικηγόρου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας 61), ασκώντας με απόλυτη επιτυχία μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία επί σειρά ετών σε Αθήνα-Πειραιά αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, θέτει ως προτεραιότητα την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, παρέχοντας εξατομικευμένες νομικές λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πελάτη, σχεδιάζει από κοινού την υπερασπιστική γραμμή των δικαιωμάτων του, προσφέροντας πλήρη νομική κάλυψη και βρισκόμενο σε άμεση και διαρκή επικοινωνία μαζί του. Επικεφαλής του Γραφείου είναι η Δικηγόρος Αθηνών, Όλγα Ντόβα, με ειδίκευση στο Εμπορικό και Οικογενειακό Δίκαιο, ωστόσο υπάρχει ένα αποτελεσματικό και έμπειρο δίκτυο συνεργατών, που χειρίζονται υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου, καθώς πρωταρχικός στόχος του γραφείου είναι η ολοκληρωμένη προάσπιση των συμφερόντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Υποθέσεις καθημερινής πρακτικής του Δικηγορικού Γραφείου της Όλγας Ντόβα αποτελούν υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου (κατοχύρωση εμπορικών σημάτων σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές, η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η καταχώρηση βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, εταιρείες), υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ΄αντιδικία, επιδίκαση διατροφής τέκνου/συζύγου, ρύθμιση επιμέλειας/επικοινωνίας τέκνου, προσβολή πατρότητας, αναγνώριση πατρότητας), υποθέσεις λοιπού Αστικού Δικαίου (αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχοι τίτλων, τροχαία ατυχήματα, επιδίκαση αποζημίωσης, αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις, ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, συμβάσεις έργου) και υποθέσεις Ποινικού Δικαίου.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review