Αλεπάκος Πέτρος

  • 14 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Αλεπάκος Πέτρος

Το δικηγορικό γραφείο «Γ. Π. Αλεπάκος και συνεργάτες», ιδρύθηκε το έτος 1971 από το δικηγόρο Αλεξανδρουπόλεως Γεώργιο-Ελευθέριο Αλεπάκο και σήμερα αποτελεί το πιο παλιό νομικό γραφείο στην Αλεξανδρούπολη. Διαθέτουμε την πολυετή εμπειρία και επιστημονική γνώση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προσφέρουμε κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής υπηρεσίας στους πελάτες μας. Πολύτιμα εργαλεία για την πρακτική μας, αποτελούν η μοναδική στη βόρεια Ελλάδα νομική βιβλιοθήκη μας, η οποία περιλαμβάνει 500 τίτλους βιβλίων σε όλους τους τομείς του δικαίου, εκτενή συλλογή νομικών περιοδικών, επιστημονικών δημοσιευμάτων καθώς και το μεγάλο ηλεκτρονικό αρχείο μας προηγούμενων υποθέσεων πελατών μας. Επίσης, έχοντας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομικού περιεχομένου, ενημερωνόμαστε με την πιο πρόσφατη νομοθεσία και νομολογία από όλα τα δικαστήρια στην Ελλάδα.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review