Σιντόρης Γεώργιος

 • 195 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Σιντόρης Γεώργιος

25ετής ενασχόληση με θέματα αθλητικού δικαίου κυρίως ποδοσφαίρου καθώς και ενασχόληση με θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου.

Ξένες Γλώσσες

Τομείς Ειδίκευσης

 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Δίκαιο Υγείας - Ιατρικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Κτηματολογικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review