Χάρης Κ. Ταλαγάνης & Συνεργάτες - Δικηγόροι & Σύμβουλοι

  • 91 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Χάρης Κ. Ταλαγάνης & Συνεργάτες - Δικηγόροι & Σύμβουλοι

Τομείς Ειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review