Τήνου Ιωάννα

  • 459 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Τήνου Ιωάννα

Η έδρα μας είναι στην Αθήνα, όμως η δραστηριότητά μας δεν περιορίζεται της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα, Ρωσική Ομοσπονδία και χώρες τέως ΕΣΣΔ.
Bασικές μας κατευθύνσεις:
- Αδεια διαμονής στην Ελλάδα
- Πολιτογράφηση
- Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενεις πρώην ΕΣΣΔ
- Καθορισμός Ιθαγένειας
- Αναγνώριση πατρότητας τέκνου εκτός γάμου
- Προσβολή πατρότητας
- Αναγνώριση δεδικασμένου αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων στην Ελλάδα
- Κληρονομικά δικαιώματα – νόμιμη μοίρα
- Ακίνητα – αγορά – πώληση (υπηρεσίες Δικηγόρου – Συμβολαιογράφου)
- Έλεγχος νομιμότητας τίτλων ιδιοκτησίας
- Προξενικές Υποθέσεις (χώρες πρώην ΕΣΣΔ)
- Γάμος Έλληνα με αλλοδαπή
- Σύμφωνο ελεύθυερης συμβίωσης (σύναψη – άδεια διαμονής)
- Σύσταση εταιρειών
- Εμπορικές υποθέσεις
- Διαζύγιο Έλληνα με Αλλοδαπή
- Επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις εγγράφων, σφραγίδα Χάγης – Apostille

Τομείς Ειδίκευσης

  • Διεθνές Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review