Β. Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες

  • 18 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Β. Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες

Η δικηγορική εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικής ενασχόλησης, ιδίως εκείνης που άπτεται ζητημάτων της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η επιστημονική κατάρτιση των μελών μας, η αξιοπιστία και η ταχύτητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας ανατίθενται, αποτελούν τον βασικό άξονα της μέχρι σήμερα επιτυχημένης μας πορείας, ενώ οι επαγγελματικές μας συνεργασίες χαρακτηρίζονται, στην πλειονότητά τους, από την διάρκεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δίκαιο IT
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Δίκαιο Εμπορικών Σημάτων
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review