ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΝΙΑΓΚΟΥ

 • 234 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΝΙΑΓΚΟΥ

Η Βερόνικα Νιάγκου είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2005, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο ευρωπαϊκό δίκαιο (Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου Πανεπιστημίου Nancy II) και στο δημόσιο δίκαιο (Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Πανεπιστήμιο Bordeaux IV). Εργάστηκε ως ασκούμενη δικηγόρος στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες (Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και στο Λουξεμβούργο (Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εργάζεται ως δικηγόρος στην Αθήνα, με εξειδίκευση στις υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων και σημαντικές συνεργασίες, όπως με το Νομικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ξένες Γλώσσες

Τομείς Ειδίκευσης

 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Δίκαιο Κοινωνικής Αφάλισης
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Στρατιωτικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review