Ζουμπούλης Κώστας

  • 258 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Ζουμπούλης Κώστας

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δίκαιο Κοινωνικής Αφάλισης
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Πολεοδομικό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review